S p ó ł k a   z  o. o.

 

 Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

        

Rejestracja
Spółki z o.o.
w jednym okienku
- dłużej
 

       
    Sąd rejestrowy w terminie do trzech dni roboczych od dnia dokonania wpisu do KRS przesyła odpowiednie wnioski do urzędów, przy czym na rejestrację sąd ma 14 dni od daty złożenia wniosku. Urząd skarbowy nadaje NIP i odsyła z powrotem do sądu, następnie sąd przesyła decyzję o nadaniu numeru NIP wraz z wypełnionymi formularzami do ZUS - zgłaszając tym samym płatnika składek.

    W praktyce procedura ta powoduje znaczne spowolnienie w stosunku do tradycyjnego postępowania, w którym możliwe było jeszcze przed zarejestrowaniem spółki przedłożenie wniosku o nadanie numeru NIP czy REGON. Dzięki temu postępowanie w KRS i urzędzie przebiegało niejako symultanicznie. Obecnie na przekazanie wniosków do pozostałych urzędów przez KRS trzeba czekać do czasu, aż rejestrowany podmiot stanie się pełnoprawną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pewnym rozwiązaniem umożliwiającym przyspieszenie całej procedury jest zdublowanie wniosków tj. złożenie formularzy rejestracyjnych RG-1, NIP-2 do sądu rejestrowego wraz
z pozostałymi formularzami (jako spełnienie obowiązków wynikających z jednego okienka) oraz równoczesne złożenie identycznych formularzy: RG-1 do GUS oraz NIP-2 do właściwego urzędu skarbowego. Dzięki temu, spółka w organizacji jeszcze zanim zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie już posiadała nr NIP i REGON. Należy jednak pamiętać o późniejszym obowiązku zaktualizowania danych w urzędzie skarbowym i GUS, gdyż w uzyskanych decyzjach o nadaniu nr NIP i REGON będzie adnotacja, iż nadano je spółce w organizacji (a spółka przestanie taką być z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców).
Aby uzyskać pełną zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej nowo zarejestrowana spółka powinna otworzyć rachunek bankowy (po uzyskaniu zaświadczenia o numerze REGON, ponadto bankowi należy przedstawić akt zawiązania spółki z o.o. oraz aktualny odpis KRS. Numer rachunku musi zostać zaktualizowany w urzędzie skarbowym na druku NIP-2). Dodatkowo podatnicy VAT muszą złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT zanim zaczną dostarczać towary lub świadczyć usługi - co najmniej na siedem dni przed pierwszą transakcją VAT.

W tym celu konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Ponadto należy uzupełnić informacje w urzędzie skarbowym dotyczące wyboru formy opodatkowania, wyboru biura rachunkowego lub rezygnacji ze zwolnienia w płaceniu podatku VAT na druku VAT-R.