S p ó ł k a   z  o. o.

 

 Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

        

Leasing Pracowniczy
 
- pracownicy
z Ukrainy
 

       

Czemu warto wybrać pracowników ze wschodu? Wielu pracodawców zadaje sobie to pytanie, nie wszyscy jednak wiedzą, że kadry z miedzy innymi Ukrainy stają się już teraz jednym z kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo, przemysł ciężki, produkcja przemysłowa, czy transport.


U podstaw wzrostu zainteresowania polskich firm pracownikami z Ukrainy leżą zarówno czynniki gospodarcze (ponowne przyśpieszenie polskiej gospodarki od 2011 roku), jak i społeczne (coraz bardziej otwarte podejście Polaków do innych narodowości), przy jednocześnie rosnących niedostatkach kadrowych na polskim rynku pracy. Za zatrudnieniem obcokrajowca przemawia wysoka motywacja u osób z zagranicy, dla których praca w Polsce daje szanse na rozwój i poprawę warunków bytowych. Nie mniej istotne są również atrakcyjne stawki wynagrodzeń, w oparciu o które trudno znaleźć na lokalnym rynku pracy fachowców o podobnych kwalifikacjach.

   

Leasing pracowniczy to obecnie jedna z najwygodniejszych form zatrudniania obcokrajowców. W ramach współpracy z Państwem oferujemy miedzy innymi:

- rekrutacja pracowników

- pomoc w selekcji

    Przyjmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z obsługą kadrową i legalizacją pracy. Wypłatę wynagrodzeń oraz pokrycie pozostałych kosztów pracowniczych (ZUS, POdatki), sprawy kadrowe.

System płatności w usłudze leasingu pracowniczego jest bardzo prosty:

- w ramach leasingu pracowniczego, dla pracowników zatrudnianych na dłuższy okres , np do roku całkowity koszt  jednej roboczogodziny zaczyna się już od 9,50 zł NETTO

- koszt jednej roboczogodziny zależny jest od wielu czynników i zależy między innymi od stanowiska pracy i wymagań na danym stanowisku

- w powyższy koszt wliczone są wszystkie koszty dodatkowe, w tym składki ubezpieczeniowe, chorobowe, zaliczka na podatek dochodowy i inne