S p ó ł k a   z  o. o.

 

 Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

        

Rejestracja
Spółki z o.o.
przez INTERNET
 

       

    Wskazane jest, aby przyszli wspólnicy, członkowie zarządu czy rady nadzorczej zanim przystąpią do korzystania z systemu zapoznali się z jego funkcjonowaniem, a także przygotowali się do zawiązania spółki, w szczególności ustalając dane do umowy spółki czy sprawdzając, który sąd rejestrowy będzie właściwy do rejestracji spółki.

System nie jest w pełni obsługiwany przez przeglądarkę Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub niższej.

I - Rejestracja użytkowników

    Warunkiem skorzystania z rejestracji spółki z o.o. S24 jest wymóg, by każda osoba podpisująca dokumenty i/lub wniosek posiadała założone i aktywne konto w systemie eMS. Poza tym w chwili składania wniosku w trybie S24 wszystkie osoby podpisujące muszą znajdować się przy tym samym komputerze w celu podpisania dokumentów (wniosku).